Dilbilim Alanında Yüksek Lisans Yapılabilir Mi?

  Yüksek lisans, üniversite öğrencilerinin lisans eğitimini tamamlandıktan sonra devam edebilecekleri eğitimdir. Tezli ve tezsiz olarak 2 çeşidi bulunuyor. Yüksek lisans yapabilmek için belirli şartlar aranır. Bu şartların ilki 4 yıllık lisans programından mezun olmak ya da mezun olabilecek durumda olmaktır. Senato kararlarına göre, bazı üniversiteler mezuniyet belgesini direkt olarak isterken, bazı üniversiteler diplomayı almak için belirli bir zaman tanıyabilmektedir.

Üniversiteler yüksek lisans yapmak isteyen adaylardan lisans not ortalaması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerini tamamlamalarını isterler. Dilbilim programı da lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin yüksek lisansını tez teslim ederek gerçekleştirebileceği bir program. Bu programın amacı, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere, dünya üzerindeki bütün dillerin dilsel yapılarını dilbilimin bütün alanlarını eşzamanlı kullanarak inceleyebilecek, analiz edebilecek ve özgün çalışmalar çıkarabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Dilbilim yüksek lisans programı eğitim süresi 2 yıldır. Bu sürenin 1 yılı ders dönemidir, 1 yıl ise tez yazmak için ayrılan süredir. Ders ya da tez döneminde başarısız olan öğrencilere 1 yıl daha tanınır. 6 yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenciler eğitimlerine devam edemezler.


Yüksek lisans eğitimi alan kişiler kendilerini çalıştıkları alanda donanımlı bir birey haline getirirler. Departmanlarındaki bu yetkinlik iş hayatında onları bir adım daha ileri götürür. Program sonrası okutman, uzman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi meslekleri yapılabileceği gibi, doktora eğitimine de başlanılabilir. Kamuda çalışan memurlar, yüksek lisansını tamamladığı takdirde aldıkları ücret de artmaktadır. Yüksek lisans mezunları çalıştıkları özel kurumlarda da genelde yönetici olarak seçilmektedir. Dilbilim programı bu avantajların hepsini sağlar. Günümüzde gelişen globalleşme ve teknoloji sayesinde artık yurt dışında da lisans ve lisansüstü eğitimler alınabilmektedir. Dilbilim de özellikle son yıllarda birçok yüksek lisans adayına kapılarını
aralayan bir bölüm olmuştur.


Dilbilim alanında yüksek lisans programı sağlayan yerli ve yabancı bazı okullar şunlardır:
● Mersin Üniversitesi – İngilizce, tezli
● Boğaziçi Üniversitesi – İngilizce, tezli
● Hacettepe Üniversitesi – İngilizce, tezli
● Ankara Üniversitesi – Türkçe, tezli
● Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkçe, tezli
● İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Türkçe, tezli
● University of Huddersfield (Birleşik Krallık) – İngilizce, tezli
● University of Sydney (Avustralya) – İngilizce,tezli
● Massey University (Yeni Zelanda) – İngilizce, tezli
● Florida International University (Amerika Birleşik Devletleri) – İngilizce, tezli
● Leiden University (Hollanda) – İngilizce, tezli
● University of Regensburg (Almanya) – İngilizce, tezli